Par mums Autoserviss Autodiagnostika Autoveikals Kontakti
    Autodiagnostika

 
2000. gadā tika atklāts MONO-TRANSSERVISS AUTODIAGNOSTIKAS CENTRS, kurš nokomplektēts ar Holandes, Vācijas un Itālijas firmu ražotajiem progresīviem diagnostikas stendiem.
AUTODIAGNOSTIKAS CENTRA darbinieki ir izgājuši speciālu apmācību kompānijās WABCO, BPW, SAF u. c., un ir saņēmuši atbilstošus sertifikātus.
AUTODIAGNOSTIKAS CENTRS MONO-TRANSSERVISS ir viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur augsti kvalificēti speciālisti veic diagnostiku:
 • vilcējiem;
 • piekabēm un puspiekabēm;
 • divasu un trīsasu kravas automobiļiem;                        
 • sakabēm-tandēmiem;
 • autovilcieniem;
 • autobusiem un mikroautobusiem;
 • vieglajiem automobiļiem.

 

Pēc iespējas, neizjaucot mehānismus un agregātus, izmantojot dažādus stendus un aparātus (ierīces), CENTRA darbiniekiem ir iespēja minimālā laika sprīdī atrast konkrētu defektu un noteikt tā rašanās iespējamos cēloņus, tajā skaitā noteicot arī slēptos defektus, kā arī brīdināt transporta līdzekļu īpašniekus par iespējamiem bojājumiem, atklājot to ārējās pazīmes vai uz testu saņemto rezultātu analīzes pamata.

Izejot no šiem uzdevumiem, AUTODIAGNOSTIKAS CENTRAM tika izraudzītas iekārtas, ar kuru palīdzību iespējams veikt padziļinātu diagnostiku, saistītu ar maksimāli iespējamā daudzuma parametru mērījumiem un to novērtējumu, nevis lai vienkārši izpildītu tā saucamo "Express"-diagnostiku ar saņemto rezultātu novērtējumu pēc principa derīgs vai nederīgs.
Periodiskas, regulāras pārbaudes (diagnostika), nevis tikai pārbaudes, kuras var veikt vienu reizi gadā pirms tehniskās apskates iziešanas, dod iespēju būt transporta līdzekļa tehniskā stāvokļa lietas kursā, savlaicīgi noteikt defektus pēc to rašanās pirmajām pazīmēm, kā rezultātā to novēršana izmaksā lētāk un aizņem daudz mazāk laika.
Informācija par transporta līdzekļa pašreizējo tehnisko stāvokli ļauj transporta līdzekļa īpašniekam plānot remontu viņam ērtā laikā un būt gatavam situācijai, kurā viņš var izrādīties, nokļūstot Eiropā tā saucamajā totālajā kontrolē.

Ar diagnostikas palīdzību transporta līdzekļa īpašniekam ir iespēja novērtēt remonta un regulēšanas darbu kvalitāti, kuri izpildīti kā saviem spēkiem, tā arī dažādās remonta darbnīcās (servisos), ieskaitot SIA MONO-TRANSSERVISS autotransporta līdzekļu remonta darbnīcas.
Bez tam, visi diagnostikas darbi uz autovilciena tiek izpildīti neatvienojot vilcēju no puspiekabes, kas ir ļoti ērti kā klientiem, tā arī AUTODIAGNOSTIKAS CENTRA darbiniekiem un būtiski ekonomē Jūsu laiku un naudu.
AUTODIAGNOSTIKAS CENTRA MONO-TRANSSERVISS uzdevums darīt pievilcīgāku potenciālajiem pircējiem (klientiem) firmas pamatprodukciju 3/4 puspiekabes un piekabes kravu autopārvadājumiem. Progresīvu diagnostikas iekārtu pielietošana ļauj paaugstināt ražotās produkcijas kvalitāti, pamatojoties uz pilnīgāku (kvalitatīvāku) produkcijas darba spēju pārbaudi, atsevišķu sistēmu, sastāvdaļu un agregātu noregulēšanu, kuri kopumā veido izstrādājumu (gala produktu) 3/4 puspiekabes vai piekabes.

AUTODIAGNOSTIKAS CENTRS MONO-TRANSSERVISS veic sekojošos pakalpojumus:

Bremžu sistēmas diagnostika

Darba bremžu un stāvbremzes sistēmu tehniskā stāvokļa novērtējums notiek pamatojoties uz izmēģinājumu rezultātiem uz bremžu stenda.

Bremžu stends paredzēts vieglo automobiļu, mikroautobusu, autobusu, kravas automobiļu, piekabju un puspiekabju bremžu testēšanai.
Uz bremžu stenda ir iespēja pārbaudīt kravas automobiļus un autovilcienus (sakabes) neatkarīgi no to noslogojuma pakāpes t. i. kā bez kravas, tā arī ar pilnu kravu.
Ar bremžu stenda palīdzību tiek izpildītas sekojošās funkcijas:

 • darba bremžu un stāvbremzes efektivitātes pārbaude, vai tā saucamā bremzēšanas koeficienta (%) noteikšana;
 • bremžu darbības nevienmērīguma noteikšana starp vienas ass riteņiem;
 • automobiļa un piekabes, kuri atrodas autovilciena sastāvā, bremžu darbības saskaņotības (sinhroniskuma) pārbaude;
 • bremžu spēka lielumu svārstību uz bremžu trumuļa aploces, tā saucamā bremžu trumuļa ovāluma, novērtējums;
 • bremžu pedāļa nospiešanas spēka pārbaude.

Pēc mērījumu veikšanas uz stenda, tiek izpildīta nepieciešamā pēc remonta vai pirms tehniskās apskates bremžu regulēšana.
Nepieciešamības gadījumā, pēc izpildītajiem izmēģinājumiem uz stenda, tiek veikta autovilciena atsevišķu posmu bremzēšanas sinhroniskuma regulēšana.
Šāda regulēšana piemēram, novērš piebremzēšanas laikā, piekabes uzbraukšanu (uzskriešanu) automobilim.
Bez tam, ar manometru palīdzību tiek izpildīta bremžu pneimatiskā pievada un pneimatiskās balstiekārtas agregātu (vārstu) darbības un regulēšanas pareizības noteikšana.

Ritošās daļas diagnostika

Ritošās daļas tehniskā stāvokļa novērtējums tiek izpildīts ar spēļu detektora (stends spēļu vizuālai noteikšanai) palīdzību.
Spēļu detektors paredzēts vieglo automobiļu, mikroautobusu, autobusu, kravas automobiļu, puspiekabju un piekabju ritošās daļas testēšanai.
Minētais stends ļauj noteikt atstarpes (spēles):

 • grozāmo asu pulkas savienojumos;
 • riteņu rumbu gultņos;
 • priekšējās un pakaļējās balstiekārtas elementu (atsperes, vadsviras, amortizatori, reaktīvie stieņi, stabilizatori) stiprinājuma šarnīru savienojumos un sailentblokos;
 • stūres iekārtas stieņu un sviras šarnīru savienojumos.

Stūrējamo riteņu uzstādes leņķu pārbaudei (kontrolei) un transporta līdzekļa asu novietojuma pareizības kontrolei tiek izmantota lāzerveida mērīšanas sistēma.
Lāzerveida mērīšanas sistēma dod iespēju pārbaudīt kravas automobiļu un autobusu stūrējamo riteņu uzstādes leņķus, kā arī puspiekabju un piekabju asu novietojumu attiecībā pret rāmi un transporta līdzekļa garenasi.
Lāzeri var tikt uzstādīti kā uz riteņiem ar tērauda diskiem (ar magnētu palīdzību), tā arī uz riteņiem ar alumīnija sakausējuma diskiem (ar speciālu turētāju palīdzību).
Pirms stūrējamo riteņu uzstādes leņķu pārbaudes, obligāti ar spēļu detektora palīdzību tiek izpildīta priekšējā tilta diagnostika, lai pārliecinātos, ka pulkas savienojumos, riteņu rumbu gultņos, priekšējās balstiekārtas elementu stiprinājumu šarnīru savienojumos u t. t. nav ievērojamu spēļu (atstarpju). Bez tam, tiek pārbaudīts un nepieciešamības gadījumā novests līdz normai gaisa spiediens riepās.
Ar lāzerveida mērīšanas iekārtas palīdzību tiek izpildītas sekojošās funkcijas:

 • riteņu savirzes pārbaude un nepieciešamības gadījumā tās regulēšana;
 • riteņu sāngāzuma pārbaude;
 • stūrējamā riteņa pagriešanas ass (pulkas) garengāzuma (kastera) pārbaude;
 • stūrējamo riteņu pagrieziena leņķu attiecības (leņķu nesaskaņas) pārbaude;
 • transporta līdzekļa asu nobīdes, attiecībā pret tā rāmi, pārbaude;
 • transporta līdzekļa asu sašķiebšanās, attiecībā pret tā garenasi, pārbaude, ar nepieciešamības gadījumā tai sekojošu regulēšanu.

Lukturu atbilstības pārbaudei, ar nepieciešamības gadījumā tai sekojošu regulēšanu, tiek izmantots optiskais aparāts (optiskā ierīce).
Optiskā ierīce paredzēta vieglo automobiļu, mikroautobusu, autobusu un kravas automobiļu lukturu pārbaudei un regulēšanai.


 


 

"MONO-TRANSSERVISS" AUTODIAGNOSTIKAS CENTRS
Katlakalna ielā 1C, Rīgā
Tālr. 67775734; 67241157. Mob. tālr. 29501415
Fakss 67249990; e-pasts: transserviss@mono.lv

 
Darba laiks:
P. O. T. C. P. S. Sv.
8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 - -
 
    
 

Created by ART DESIGN STUDIO HOME e-mail Latviski Russian In English